مراحل پرداخت :

1- شماره فاکتور و شماره شاسی را وارد نمایید.

2- در این مرحله شناسه مورد نظر را جهت پرداخت انتخاب نمایید. ( با کلیک بر روی تصویر کارت عابر بانک که به ازای هر شناسه تعبیه شده است. )

3- در مرحله بعد با تایید پرداخت ، وارد درگاه پرداخت اینترنتی شده و با وارد کردن اطلاعات مورد نظر نسبت به تکمیل فرایند پرداخت اقدام نمایید.

شماره شاسی :

 

شماره فاکتور :

 

امکانات :

جمع پرداختی :
مانده بدهی :